Kovarson Predator kombinovaný kotel

Český kotel PREDÁTOR je určen k úspornému a ekologickému vytápění rodinných domů, firem a středně velkých objektů, včetně možnosti ohřevu vody. Kotel je kombinovaný zplyňovací s automatem. Kombinovaný kotel spaluje v ručním režimu dřevo a v automatickém provozu hnědé uhlí ořech 2 a dřevěné pelety.

V horní části kotle jsou přikládací dvířka na dřevo. Spalování je řešené na principu dvoustupňového spalování při vysoké teplotě. Hoření je podporováno odtahovým ventilátorem, který vhání primární vzduch do spalovací části a sekundární do trysky. Těleso kotle je svařenec z kotlového plechu 6mm vysoké jakosti, vnitřní část kotle je opatřena nerezovými vložkami, které zvyšují živostnost kotle. Tvoří jej násypka paliva, která je ze spodní části opatřená žárobetonovou tvarovkou s tryskou pro průchod plynů. Pod tryskou se nachází dohořívací prostor. V zadní části kotle je svisle hlavní výměník, který v horní části přechází do sběrného kanálu a vychlazené plyny přechází do komína. Tento systém spalování je maximálně ekonomický a dochází k úspoře paliva až o 40% oproti běžným kotlům na dřevo.

Ve spodní části kotle je umístěn univerzální hořák pro spalování hnědého uhlí a dřevěných pelet. Palivo je do hořáku dodáváno šnekovým podavačem ze zásobníku, který je umístěn vedle kotle. Spalovaní v hořáku je podporováno taktéž ventilátorem. Teplo vznikající z hořáku se částečně předá ve spodní zavodněné části a hlavní část tepla pak proudí do hlavního výměníku, kde předává teplo. Celý tento systém je automaticky řízený řídící jednotkou SPARK!

 

Přednosti kotle:

  • Splňuje třídu 4 ČSN EN 303 – 5
  • Ekologické spalování v ručním a automatickém režimu
  • Spalovací komora z nerezu
  • Spalování dřeva až do délky 55cm!
  • Spalování všech druhů paliv
  • Vysoká účinnost až 91%
  • Univerzální hořák – spaluje uhlí a dřevěné pelety
  • Automatický bezúdržbový provoz

 

Typ kotle

 

20

25

30

35

40

Výkon kotle dle ČSN 070240

kW

20

25

30

35

40

Účinnost

%

85-88

86-89

86-90

87-91

87-92

Třída kotle dle ČSN EN 303-5

 

4

Max. délka polen

mm

550

Hloubka celková

mm

1330

Výška

mm

1690

Šířka

mm

1350

Průměr kouřového hrdla

mm

156

Vytápěná plocha

m2

180

250

300

350

400

 

 

TOP